Skam
12 kommentarer

Vandringsutställning
Fakta: Skam

Vandringsutställningen initierades av Sensus studieförbund.
SKAM 12 kommentarer togs fram av:
Annika Broman/Sensus
Annica Carlsson Bergdahl
Jeanette Frank

TEXTER/INTERVJUER:
Annica Carlsson Bergdahl

FOTOGRAFER:
Monica Englund
Yngve Baun
Nilofar Kosheshi
Jerker Andersson
Jeanette Frank
Hanna Monola

Skam
12 kommentarer

Vandringsutställning

”Skammen har åtskilliga ansikten. Alla har någon gång känt skam.

Ett diffust obehag, många gånger svår att beskriva i ord.”

En vandringsutställning där jag har intervjuat sex personer som beskriver sin känsla av skam. Sex fotografer har tolkat skam. Till SKAM arrangerade jag, Sensus studieförbund och de olika arrangörerna programverksamhet med öppna samtal om temat i utställningen.