Jag är en människa

– en litterär och musikalisk föreställning
Fakta

Jag är en människa – en litterär och musikalisk föreställning
med efterföljande samtal/frågestund
Tid cirka 50 minuter plus samtal.

Författare: uppläsning: Annica Carlsson Bergdahl
Tonsättning: piano, sång: Ida Gillner
Konstnärlig rådgivning: Gunilla Johansson Gyllenspetz

Framträdande av föreställningen:
Biblioteket Ulricehamn, 8 april -24
Folkets Hus Lidköping, 9 april -24
Litteratur & Granit, 2 augusti -2024
 
Recension av föreställningen:
 
Reportage i Sveriges Radio P2:

Jag är en människa

– en litterär och musikalisk föreställning

Annica Carlsson Bergdahl har i boken Jag är en människa, kvinnor i fängelse (Carlsson bokförlag) djupintervjuat fängelsedömda kvinnor. I timmar fick hon förmånen att lyssna till deras livberättelser.
Ida Gillner är musiker och kompositör. På piano och röst har hon skapat musik specifikt till denna bok, som både förstärker och lyfter olika känslolager i texterna. 
Annicas läsning och Idas musik bildar tillsammans en gripande och ömsint helhet där de intervjuade kvinnornas röster står i centrum. 

Om skammen över att ha sårat, mördat, förstört.
Om att tvingas vara avskild från sina barn och sin familj.
Om att vara inlåst i åratal.
Om jungfrusilens frälsning och missbrukets helvete.
Om det ständigt närvarande våldet.
Om stigmat att vara kvinna och kriminell.
Om tjuvheder.
Om brott och straff och nåd.
Men också om drömmar, hopp och vilja till förändring.

En av kvinnorna svarade på frågan:
Vem är du?
Jag är en människa.
Det blev bokens titel

Föreställningen följs av samtal, med inbjudna gäster som panelsamtal eller enbart med Ida Gillner och Annica Carlsson Bergdahl.