Röster från insidan

Körverk
Fakta: Röster från insidan

Idé: Annica Carlsson Bergdahl, Lina Ekdahl
Intervjuer: Annica Carlsson Bergdahl
Sångtexter: Lina Ekdahl
Tonsättning: Matilda Sjöström
Kör: Iris
Körledare: Carin Åkesson
Bildspel/fotografier: Elisabeth Ohlson
Kriminalvården: Ulrika Liljegren

Tidaholm, Sagateatern, två konserter 29 mars 2023
Mariestad, Tunaholmsskolans aula, två konserter, 30 mars 2023
Skeppet, Göteborg 2 april 2023
Johannes kyrka, Lindome 10 september 2023
Bethlemskyrkan, Göteborg 1 oktober 2023

Efter varje konsert följer samtal med projektgruppen om de frågor som berörs i körverket.

Projektet är ett samarbete med Körcentrum Väst, Kriminalvården och Rot produktion med stöd av
Västra Götalandsregionen, Jan och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål, Iris Jonzén-Sandbloms
och Greta Jonzéns stiftelse, Kriminalvården, Mariestads kommun samt Tidaholms kommun.

Röster från insidan - en unik konsert

Ett körverk
Bildspel

Att inte kunna gå och komma när en vill. Att vara avskild från sina barn, vänner, familj.
Skuldkänslorna. Skammen över att ha sårat, skadat, mördat, misshandlat, förstört.
Varför gick det snett i livet? Hur såg det ut i barndomen?
Hur hanterar du ilska, uppgivenhet, skuld, ångest? Hur tänker du om brott och straff?
Hur påverkar fängelsestraffet dig? Vad längtar du efter?
Vad drömmer du om? Hur ser framtiden ut?
Vad gör det med en människa att vara frihetsberövad? 

Som kvinna är straffet än mer stigmatiserande än för en man. Vi vet att de dömda kvinnorna blir fler.
Kvinnofängelserna byggs ut. Brottsproblematiken är högt på agendan i samhället.
14 dömda kvinnor på anstalt, behandlingshem och som har muckat är djupintervjuade av Annica
Carlsson Bergdahl. Berättelserna är underlag till körverket.
Uruppförande av körverket Röster från Insidan
På Anstalten Sagsjön 21 mars 2023

Texter ur föreställningen

Det händer i matkön

”Hon flätar mitt hår
viker in en slinga
sin hand i en fläta
det händer i matkön
händer som flätar
som lägger sin hand
hon ställer sig nära
en hand på min axel
min skuldra min nacke
jag böjer mitt huvud
bak lite lätt
hon flätar en fläta
ställer sig närmre
närmre än nära
hon flätar mitt hår
det händer i matkön”

Blues systrar

”Blues syster blues
den dagen då jag inte längre är här
den dagen då jag kommer härifrån
den dagen vill jag vara där du är
blues syster blues
kan jag göra nåt
vill jag göra allt jag kan
blues systrar blues
jag vill göra nåt jag kan
nåt på allvar allt
för blues systrar blues
vill jag göra allt jag kan
blues systrar blues”