ROT PRODUKTION

Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin

KONTAKT
mejl: annica(at)rotproduktion.se
mobil: 070-659 86 72

ADRESS
Rot produktion
Annica Carlsson Bergdahl
Pölgatan 5
414 60 Göteborg

CV
CV – Annica Carlsson Bergdahl (PDF)

Annica Carlsson Bergdahl

Rot produktion drivs av mig Annica Carlsson Bergdahl. Jag bor i Göteborg och har kontor på Frigga, ett av de charmiga 1700-talshusen i Gathenhielmska kulturreservatet, tillsammans med ett tiotal andra kulturarbetare.

Jag är kulturproducent, projektledare och skribent.

Jag jobbar tillsammans med andra kreativa och inspirerande personer, som fotografer, formgivare, scenografer, pedagoger, konstnärer, filmare.

Jag samarbetar med organisationer, som Sensus studieförbund, Körcentrum Väst, kulturhus och museer. Men även med kommuner, företag och andra som är öppna för att låta kulturen ta plats.

Jag initierar egna projekt och skapar projekt tillsammans med andra. Projekten har sin grund i människors egna berättelser. Underlaget till de olika projekten är alltid dokumentärt. Jag vill släppa fram röster som annars inte blir hörda i ämnen som berör.

Dessa dokumentära röster gestaltas i olika former och blir vandringsutställningar, böcker, körverk, film.

Jag producerar mina och andras projekt, intervjuar, skriver texter, arrangerar programverksamhet och annat som hör till ett projekt.

Jag jobbar på bred front, projektet har många delar för att nå ut. Min önskan är att människor ska mötas, samtala, diskutera, fundera, känna igen sig och få nya tankar i de ämnen som projektet kretsar kring.

Jag föreläser också om de ämnen jag tar upp i mina projekt.

Jag tar även uppdrag som producent, projektledare och skribent.

Jag är utbildad socionom och journalist och har arbetat många år som frilansjournalist.