Röst

En manifestation för yttrandefriheten och demokrati
Fakta: Röst

BOK

Röst – om makt, demokrati och politik

Intervjuer & Text: Annica Carlsson Bergdahl
Foto: Jerker Andersson
Formgivning: Johannes Molin
Förlag: Carlsson bokförlag
Utgivningsår: 2010


UTSTÄLLNING

Producent/Projektledare: Annica Carlsson Bergdahl/Jerker Andersson
Intervjuer & Text: Annica Carlsson Bergdahl
Foto: Jerker Andersson
Anja Bergdahl, Gustaf Göthberg, Joakim Jörgensen, Phoenix Slättner Alamsyah, Zohra Sharifi, Åsa Johansson
Formgivning: Linda Wallgren


FILM

120 unga människor svarar på frågan:
Vilket är ditt Drömsamhälle?

Stillbilder av unga utifrån sin blick där och då 2010.

Titel: Drömsamhällen
Av Annica Carlsson Bergdahl & Jerker Andersson
Klipp: Erika Gonzales
Produktion: Cinenicfilm

Röst

En manifestation för yttrandefriheten och demokrati

Projekt RÖST är en manifestation för yttrandefriheten och demokratin!
Unga människors röster om det samhälle vi lever i.


”Det är odemokratiskt och kontraproduktivt att ungdomar stängs ute och inte är delaktiga. Dessutom går vi och samhället miste om nya idéer och erfarenheter. Vi måste på allvar ta oss tid att lyssna och öppna möjligheter för alla, oavsett ålder, att vara med i samhällsbygget.

’Ungdomar är en stor del av världen. Vi känner oss inte delaktiga och det har lett till att ungas syn på demokrati har blivit urholkad’, säger Isabella Carlsson 18 år.

Jag har tidigare gjort hundratals intervjuer med unga människor och tänker ofta att varför inser till exempel inte politiker som ska utforma skolpolitiken att de unga som går i skolan har kunskaper om skolan som bör användas. Det är resursslöseri.

’Ibland kommer en politiker till skolan och säger: Framtiden är er, men sen lyssnar de inte på oss.’, säger Arbresha Rexhepi 18 år.

Medelålders brukar då och då uttrycka att de visst har försökt att engagera ungdomar, utan resultat.

’Jag tror att det är väldigt många ungdomar som har väldigt bra åsikter och kan mycket mer än vad de vet om. Man kan inte bara fråga en ung människa: Har du någon åsikt, för det är svårt att veta om man har det. Jag har fått den frågan väldigt många gånger och då visste jag inte att jag hade åsikter, utan svarade: Nej, jag tycker inte någonting om någonting. Man måste få rätt frågeställningar av vuxna, för att få reda på att man faktiskt har åsikter’, säger Jennie Nyberg 16 år.

Vi som har kommit upp i åren har ett ansvar att ställa de rätta frågorna och att släppa in de unga.

Isabella, Jennie och Arbresha är tre av de 119 personerna mellan 15 till 22 år som jag har intervjuat för RÖST – om demokrati, makt och politik.

Jag ville ta reda på hur de som är unga nu tänker kring vårt samhälle. Samtala om politik, demokrati och makt utifrån deras perspektiv. Bereda dem plats i det offentliga rummet för att politiker, makthavare av olika slag och alla andra ska få ta del av deras röster.

Blanda, är ett ord som återkommer i intervju efter intervju. Det är en åtgärd för att lösa integrationsproblem men det blir ett bättre samhälle, menar de flesta om vi är blandade, även när det handlar om kön och ålder. Det är åtskillnad som ställer till det, segregationen i vårt samhälle är en av de stora förklaringarna till åtskilliga problem. Blandar vi oss mer löser vi många svårigheter. Får vi chans att mötas förhindras fördomar att gro och växa.

Det är alltid i det lilla den stora förändringen börjar.”

(Ur förordet, av Annica Carlsson Bergdahl, till boken Röst)


Det blev utställning, bok, film och programverksamhet

Vill du förändra något? Har du med varit med och påverkat? Vad är skrämmande i samhället? Vad tycker du om skolan? Vad är demokrati? Dödstraff för eller emot? Vad tänker du kring miljön? Vilken var din senaste goda gärning? Vad skulle du göra om du fick mycket makt? Hur ser du på framtiden? Vilket drömsamhälle önskar du?

Det är några av de frågor som 132 människor mellan 15 till 22 år i Sverige har svarat på och som gestaltas i boken och i utställningscontainern.

De unga vi mötte har också fotograferat, broderat, filmat och aktivt deltagit i programverksamhet.

De vi har träffat har rötter i flera kulturer och har varierande social bakgrund. De har skiftande trosuppfattningar. En del är med i politiska ungdomsförbund, andra är engagerade men kan inte tänka sig att gå med i ett politiskt parti. Några har ett svalt intresse för samhällsfrågor. En del är på väg att gå med i en miljöorganisation. Vissa är redan hängivna i arbetet för en ideell organisation eller idrottsförening.

Bok

Röst – om makt, demokrati och politik

Utställning på turné

Turnerande container som är fylld med unga röster gestaltat i texter, film, broderier, fotografier, pärlplattor. Med frågor som rör politik, makt och demokrati. Filmen Drömsamhällen visades också i containern (se länk nedan).

Den orange containern premiärvisades i Visby under Almedalsveckan 2010 och turnerade därefter runt om i Sverige till 41 platser från Kiruna till Kristianstad. På varje plats jobbade och guidade unga människor på orten i containern.

Film

Drömsamhällen