ROT PRODUKTION

Annica Carlsson Bergdahl - Pressbild

Foto: Elisabeth Ohlson

KONTAKT
mejl: annica(at)rotproduktion.se
mobil: 070-659 86 72

ADRESS
Rot produktion
Annica Carlsson Bergdahl
Rosengatan 1
413 10 Göteborg

CV
CV – Annica Carlsson Bergdahl (PDF)

Annica Carlsson Bergdahl

Rot produktion drivs av mig Annica Carlsson Bergdahl. 

Jag är kulturproducent, projektledare och författare.

Jag jobbar tillsammans med andra kreativa och inspirerande personer, som fotografer, formgivare, pedagoger, konstnärer, filmare.

Jag samarbetar med museer, kulturhus och organisationer, som ABF, Körcentrum Väst. Men även med kommuner och företag.

 

Jag initierar egna projekt och skapar projekt tillsammans med andra. Projekten har sin grund i människors egna berättelser. Underlaget till de olika projekten är alltid dokumentärt. Jag vill släppa fram röster som annars inte blir hörda. 

Dessa dokumentära röster gestaltas i olika former och blir vandringsutställningar, böcker, körverk, film. 

 

Jag producerar mina och andras projekt, intervjuar, skriver texter, arrangerar programverksamhet och annat som hör till ett projekt. 

 

Jag jobbar på bred front för att nå ut. Min önskan är att människor ska beröras, känna igen sig, mötas, samtala, diskutera, fundera, få nya tankar, agera…

 

Jag föreläser också om de ämnen jag tar upp i mina projekt.

 

Jag tar även uppdrag som producent, projektledare och skribent.

 

Jag bor i Göteborg och har kontor på Frigga, ett av de charmiga 1700-talshusen i Gathenhielmska kulturreservatet, tillsammans med ett tiotal andra kulturarbetare.

Jag är utbildad socionom och journalist och arbetade i många år som frilansjournalist.